top of page
8BEA5F5A-15F4-4F92-BE06-15B417BECC04.jpeg

Mat á skólastarfi

Stjórnendur í samráði við starfsmenn leggja mat á árangur út frá stefnu og áherslum í skólastarfinu og vinna umbótaáætlun í lok skólaárs. Matsteymi er skipað skólastjóra og kennurum sem sitja í þróunar- og matsteymi. Unnið var ytra mat á skólastarfi Flóaskóla á vegum Menntamálastofnunar. Í kjölfar þess var unnin umbótaáætlun til að efla skólastarfið.

Innra mat Flóaskóla er unnið út frá eftirfarandi þáttum:

  • Skólapúlsinn: Um er að ræða rafræna könnun sem unnin er af Skólapúlsinum. Könnun er lögð fyrir nemendur í októbermánuði ár hvert. Könnun er lögð fyrir foreldra/forráðamenn og starfsmenn í febrúar annað hvert ár og svara starfsmenn könnuninni næst skólaárið 2021 - 2022. 

  • Lesferill: Niðurstöður lesferils eru nýttar til að meta stöðu nemenda í lestri og á grundvelli þeirra eru sett  markmið og áætlanir um hvar og hvernig megi efla og bæta lestrarþjálfun. Auk þess eru niðurstöður nýttar til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda.

  • Mat á námi og kennslu: Notað verður jafningjamat þar sem tveir og tveir kennarar munu sitja kennslustundir hvor hjá öðrum tvisvar sinnum yfir skólaárið og leggja mat á skilgreinda þætti. Jafnframt sinna kennarar sjálfsmati á sömu þáttum þess á milli. Á grundvelli þessa mats skila kennarar tillögum til matsteymis að umbótaverkefnum næsta skólaár. Stjórnendateymi skólans heimsækir kennslustundir og metur skipulag og gæði kennslu. Miðað er við 1 – 2 heimsóknir á skólaárinu.

  • Fagleg umræða: Skólastarfið er reglulega rætt og metið á kennarafundum, fagfundum og sérstökum rýnifundum skólastjóra og fulltrúa starfsmanna. Áhersla er lögð á að leita uppi styrkleika og sóknarfæri til að efla skólastarfið.

  • Starfsmannasamtöl: Mat lagt á viðfangsefni og líðan starfsmanna, aðbúnað á vinnustað og þörf fyrir fræðslu og/eða þjálfun.

bottom of page