top of page

Nemendur

Skólastarfið á að snúast um að koma nemendum til aukins þroska í öruggu og hvetjandi umhverfi.  Nemendur eiga að geta nýtt skólaumhverfið til að afla sér þekkingar og færni.  Öllum nemendum á að líða vel í skólanum og þeir eiga að hafa tækifæri til að auka samstarfshæfni sína og víðsýni.  Þannig geta þeir á farsælan hátt tekist á við lífið í síbreytilegu samfélagi nútímans og lagt sitt af mörkum til að bæta það. 

Nemendafélag

Í Flóaskóla er starfrækt nemendafélag sem vinnur m.a. að félags- hagsmuna og velferðarmálum nemenda. Stjórn félagsins er skipuð sex fulltrúum nemenda í 8. – 10. bekk, tveimur úr hverjum árgangi. Kosning í stjórn fer fram undir stjórn umsjónarkennara í hverjum árgangi. Hlutverk stjórnar er að skipuleggja og halda uppi félagsstarfi í skólanum, efla félagslegan áhuga nemenda, standa vörð um hagsmuni og velferð nemenda og vinna með stjórnendum að bættum aðbúnaði nemenda. Fundir stjórnar nemendafélagsins skulu haldnir að jafnaði einu sinni í mánuði á starfstíma skóla.

Umsjónarmaður nemendafélags er Elmar Viðarsson.

Tveir fulltrúar úr stjórn skulu vera fulltrúar nemenda í skólaráði.

Stjórn nemendafélagsins skólaárið 2022 – 2023:
10. bekk
10. bekk
 9. bekk
 9. bekk
 8. bekk
 8. bekk

Óskilamunir

Óskilamunir eru geymdir í anddyri skólans.

Þá daga sem foreldraviðtöl eru í skólanum er óskilamunum raðað á áberandi stað þar sem hægt er að nálgast þá.

Í lok hvers skólaárs er óskilamunum komið til hjálparstofnana

bottom of page